Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Лечение

25 август 2009

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ на хомеопатичната терапия се състоят в следното:

Организмът и неговите функциониращи системи се явяват източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Прочети целия материал »

Същност на хомеопатията

25 август 2009

ХОМЕОПАТИЯТА е система за лечение, основаваща се на законите на природата. Тя е известна от около 200 години. Английското кралско семейство я използва от поколения, тъй като хомеопатията не само отстранява симптомите, но и се справя с причините на болестта.
Прочети целия материал »