Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Апарат за ЕКГ

Това е апарат за регистрация на електрическата активност на сърцето, чиито промени дават важна информация за сърдечния ритъм и проводимост, както и състоянието на миокарда. На електрокардиограмата се виждат променящите се потенциали на електрическото поле, създадено от сърцето през време на неговото електрическо активиране и дезактивиране.