Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Тревожност преди изпит – клиничен случай

Д-р Милен Христов - 25 август 2009, 13:53

Г. Т., студент на 21 г. идва по повод на силна тревожност и безсъние, породени от предстоящи, важни за него изпити. Това състояние ставало все по- напрягащо и довело до невъзможността да се концентрира и подготви подобаващо. Прочети целия материал »

Ранна менопауза – клиничен случай

Д-р Милен Христов - 25 август 2009, 9:19

Д. И. – жена на 42 г. идва по повод на постепенно разреждане и последващо спиране на менструацията. Оплаква се от типични за критическа възраст симптоми като топли вълни и главоболие. Прочети целия материал »

Лечение

Д-р Милен Христов - 25 август 2009, 8:55

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ на хомеопатичната терапия се състоят в следното:

Организмът и неговите функциониращи системи се явяват източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Прочети целия материал »

Същност на хомеопатията

Д-р Милен Христов - 25 август 2009, 8:26

ХОМЕОПАТИЯТА е система за лечение, основаваща се на законите на природата. Тя е известна от около 200 години. Английското кралско семейство я използва от поколения, тъй като хомеопатията не само отстранява симптомите, но и се справя с причините на болестта.
Прочети целия материал »