Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Хомеопатия и научни изследвания

10 септември 2009

Изследванията в областта на хомеопатията си поставят две цели:
Прочети целия материал »