No Picture

Същност на лазертерапията

Лазертерапията с нискоенергийните лазери (RED и IR) дава възможност за целенасочено въздействие върху патологичния процес като се използват определени режими на лазерните процедури.