No Picture

Същност на лазерпунктурата

Лазерпунктурата е метод на въздействие върху акупунктурни точки (зони), чрез който се получава благоприятен отговор на нивото на  определен орган за възстановяване на нарушени функции.