Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Предимства на лазертерапията

26 август 2009