Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Съчетание на лазертерапията

26 август 2009

Лазертерапията може да се прилага самостоятелно и независимо; или като метод на избор при : Прочети целия материал »

Биологични ефекти от лазерното лечение

26 август 2009
  • Интензифициране на метаболитните процеси (вазодилатация, ускоряване на кръвотока, стимулиране увеличението на капилярната мрежа); Прочети целия материал »

Същност на лазертерапията

26 август 2009

Лазертерапията с нискоенергийните лазери (RED и IR) дава възможност за целенасочено въздействие върху патологичния процес като се използват определени режими на лазерните процедури. Прочети целия материал »