Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Научни изследвания за лечение на рака на гърдата

16 юни 2010

Едно скорошно изследване, публикувано в Международен журнал на онкологични заболявания показва цитотоксични ефекти на хомеопатични препарати срещу ракови клетки на млечната жлеза. Изследвани са хомеопатичните препарати (Carcinosin, Phytolacca, Conium, Thuya) срещу аденокарциномни клетки от 2 линии (MCF-7 и MDA-MB-231). Тези препарати са показали цитотоксични ефекти срещу двете линии клетки при рак на гърдата, което води до забавяне на клетъчния им цикъл и апоптозата им (клетъчна смърт). Прочети целия материал »

Научни публикации в областта на хомеопатията

9 май 2010

Хомеопатията, като лечебен метод, основан на феномена на подобието, безкрайно малката доза и строго индивидуализирания подход, заема определено място в терапията на много заболявания. Непрекъснато нараства броят на научните публикации, потвърждаващи ефективността на това лечение. Изследванията се провеждат чрез съвременните методи на клиничното изпитване, включващи рандомизирани, плацебо-контролирани, двойно слепи, сравнителни с референтни препарати проучвания. Ferley et al. (1989) публикуват в Br J Clin Pharmacol клинично изпитване за доказване ефикасността на Oscillococcinum върху 237 болни с грипоподобен синдром Прочети целия материал »