Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Противопоказания на лазертерапията

26 август 2009
 1. Абсолютни:
  • Тиреотоксикоза;
  • Злокачествени образувания;
  • Активна туберкулоза;
  • Бременност;
  • Фоточувствителност. Прочети целия материал »