Аменорея

Клиничен случай на аменорея, след химио- и лъче- терапия за Неходжкинов лимфом.

М.М. жена на 28 г. През април месец 2014 год. е диагностицирана с Б-едроклетъчен Неходжкинов лимфом с медиастинална локализация, с увеличени лимфни възли зад съдово-нервния […]