Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Хомеопатия при често боледуващи деца

22 януари 2010

Имунната система на детето стига ниво на зрялост на 7-8 годишна възраст. Тогава тя може да понесе по-голямо натоварване. Не случайно в миналото детето е тръгвало на училище на тази възраст. Ако се наложи да ходи на ясла или на детска градина, ще боледува постоянно. Развива се така нареченият туберкулинов тип на реакция.

Прочети целия материал »

Лечение

25 август 2009

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ на хомеопатичната терапия се състоят в следното:

Организмът и неговите функциониращи системи се явяват източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Прочети целия материал »