Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Лечение

25 август 2009

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ на хомеопатичната терапия се състоят в следното:

Организмът и неговите функциониращи системи се явяват източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Прочети целия материал »