Д-р Милен Христов

Хомеопатия, лазерна терапия,
биорезонансна диагностика и лечение

Интерстициален цистит – клиничен случай

Д-р Милен Христов - 3 ноември 2016, 16:29
Клинични случаи

Д. И., жена на 45 год.
Идва с оплакване от често уриниране през 30 минути и дискомфорт в
областта на пикочния мехур, датиращи от 1 година. Многократно ставала нощем и не можела да се наспива. Диагностициран е интерстициален цистит /задебелена лигавица на пикочния мехур/ от чести уринарни инфекции. Пила е множество антибиотици, изписани от специалисти уролози от Варна и София. Нямала ефект от проведената терапия. От микробиологичното изследване на урина няма изолирана патогенна флора. Към момента на нашата консултация взема медикамент за свъхактивен пикочен мехур, от който няма ефект вече 3 месеца.

Хомеопатично лечение:
Предписана е хомеопатична схема с шуслерови соли за регенерация на лигавицата на пикочния мехур – ШС №2, 4, 5, 8 за 3 месеца и хомеопатичен препарат Thuya Occidentalis за сикотичния начин на реакция на пациента.
На контролния преглед след месец, пациентката споделя, че ефектът е настъпил след 20 ден от назначената терапевтична схема. В момента се чувства по-добре, като уринирането е през 2 часа и става 1 път нощем. На работа се чувства вече спокойна, че може да върши задълженията си. Схемата на лечение остава същата за още 2 месеца. След 3-я месец по телефона казва , че вече се чувства напълно здрава и пълноценна.

Изводи за клиничната практика:

Този случай показва, че ефектът от лечението може да настъпи след няколко седмици. Затова пациентите трябва да имат търпение и да изчакат ефекта от лечението поне 30 дни. При хронични протрахирани болести, трябва достатъчно време на организма, за да се получи необходимата стимулация и оздравителна реакция.


споделяне на връзка

Моля, пишете коментарите си на кирилица.